ויברטור קטן נועד לנשים לחוויה ראשונה
במוצרים לחיי אישות ויברטור קטן יכול
לשמש לגירוי חיצוני ופנימי

x img