קיום יחסי אישות תקינים הוא אחד התנאים החשובים לחיי נישואין מוצלחים. ההלכה מגדירה קיום מצוות עונה כאחת החובות של בני זוג נשואים אחד לשני, מתוך הכרה במשמעות החיבור הפיזי בין בני הזוג, ובחשיבות השמירה עליו לאורך זמן לשם שמירה על התא הזוגי והמשפחתי. בעיות ביחסי אישות לא תמיד נתפסות מיד כמשהו רציני או בעייתי, אבל הן עלולות להיות כאלו, במיוחד כאשר הן נמשכות לאורך זמן. תחושות דחיה, ניצול, כישלון וירידה בהערכה העצמית עלולות להגיע בעקבותיהן, ויחד איתן חיכוכים בין בני הזוג, התרחקות ואפילו התנכרות זה לזה. ישנם גורמים רבים לבעיות ביחסי אישות. לפעמים מדובר בבעיות פיזיולוגיות, בתקופות בהן אחד מבני הזוג חווה קושי נפשי, לפעמים אורח החיים העמוס מייצר התרחקות בין בני הזוג, ולעיתים עם הזמן ישנה ירידה במשיכה ואז אחד מבני הזוג כבר לא נענה לשני כבעבר.

איך אפשר לטפל בבעיות ביחסי אישות?

טיפול בבעיות ביחסי אישות יכול להיעשות על ידי רבנים, או אנשי מקצוע מתחום הטיפול הזוגי. חלק מהטיפול, הייעוץ והליווי ייעשה עם שני בני הזוג יחד וחלקו עם כל אחד מהם באופן אישי. כנדרש בנושאים מעין אלו, הרבנים ואנשי המקצוע ניגשים לבעיה ברגישות ושומרים על צנעת הזוג ועל פרטיותו. עם זאת, על מנת להגיע לתוצאות יש לשתף אותם בכנות על הבעיה ועל התחושות העולות בעקבותיה בין בני הזוג או בין כל אחד מהם בעצמו. שיקום יחסי אישות והחזרתם למצב תקין הוא לפעמים החלק הארי של תהליכי שלום בית, כיוון שמדובר באחד הגורמים הבולטים הבאים בין בני זוג ועלולים להרחיק ביניהם. אחד הדברים החשובים בטיפול זוגי בכלל, וכשמדובר בבעיות ביחסי אישות בפרט, הוא טיפול מהיר ככל האפשר. כשרק מתחילים להיווכח בבעיה, ישנו קושי וחיי הנישואין לא ממומשים כפי שנועדו להתממש, אך הבעיה היא עדיין בהיקף קטן. הבעיה עם אי קיום יחסי אישות היא שזה מיד משליך על כל שאר האספקטים שבין בני הזוג ועלול גם לערער מאוד כל אחד מהם מול עצמו. ככל שתקבלו עצה וליווי מהיר יותר בתהליך, כך תמנעו מעכבר להפוך להר, ותוכלו לחזור לשלום בית במהירות ובקלות.
x img